Otwarta Strefa Aktywności w Jaroszowcu (Gmina Klucze) to miejsce rekreacyjne z placem zabaw, siłownią plenerową oraz strefą relaksu.

czytaj więcej ...

"Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce" w ramach Realizacji projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"(Gmina Wieliczka)

czytaj więcej ...

Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej obejmująca dostawę urządzeń, ich montaż, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Bogucice.

czytaj więcej ...

Budowa placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w Podstolicach (Gmina Wieliczka)

czytaj więcej ...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w miejscowości Baczków.

czytaj więcej ...

Dwie Otwarte Strefy Aktywności powstały w Pcimiu - jedna tuż przy budynku szkoły podstawowej, druga na Działach w okolicach budynku OSP - przy szlaku turystycznym. Trzecia OSA powstała w Stróży, naprzeciwko budynku szkoły podstawowej, a czwarta w Trzebuni, przy budynku szkoły podstawowej.

czytaj więcej ...