Wszystkie produkowane przez nas urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz konserwacji, zgodne z polskimi i europejskimi normami:

 • PN-EN 1176-1:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie,
 • Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
 • PN-EN PN-EN 1176-1: 2017, PN-EN 1176-3 :2017, PN - EN 1176-7 : 2009+Ap 1:2013 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
 • Część 2. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
 • PN-EN 1176-3:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie,
 • Część 3. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
 • PN-EN 1176-5:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie,
 • Część 5. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
 • PN-EN 1176-6:200 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie,
 • Część 6. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących,
 • PN-EN 1176-7:2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie,
 • Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
 • PN-EN 1177:2009 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – wyznaczanie krytycznej wysokości upadku

Na produkowane zestawy i urządzenia posiadamy certyfikaty wydane przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji oraz Instytut Nadzoru Technicznego - posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).